Miljöpolicy

Då vårt företag lever på vad havet ger, är det naturligt för oss att verksamheten skall vara skonsam mot miljön och att vi skall ha en hög miljöstandard samt främja ett hållbart fiske.

*Miljöarbetet skall vara medarbetares angelägenhet och vi hjälps alla åt att söka ständiga förbättringsmöjligheter.

*Miljöarbetet skall vara integrerat och en naturlig del i den ordinarie verksamhet.

*Vi skall minska miljöbelastningen genom att vidta förebyggande åtgärder.

*Miljölagstiftningen och tillståndsvillkor är vår mininivå.

*När vi väljer leverantörer skall vi ta miljöhänsyn

*Vi skall ha väldefinierade förbättringsmål och där insatserna främst riktas mot vatten, el- och transport användning, samt kontinuerligt följa upp dessa mål.